PageLines-espanol2.jpg czechy francja niemcy wlochy2 SLASKI polska anglia

 Marek Szołtysek ( www.szoltysek.pl * www.szoltysek.com.pl ) je pisorzym, wydowcom, dziynnikorzym, felietonistom, wandrusym i historykiym, co sie szpecyjalizuje we dwoch łonych: kultura krześcijońsko i kultura regionalno. Głowne hasło jego tworczości godo: Marek Szołtysek – książki o lepszym świecie. Je katolikym, mo baba i sześć dziecek. Miyszko i robi we Polsce, we regionie – Gorny Ślonsk i we mieście – Rybnik. We swoim dorobku mo wiyncyj jak 30 ksionżek, 2000 felietonow porasowych i radiowych oroz 250 programow telewizyjnych. Szkryflo po polsku i po ślonsku. Marek Szołtysek je autorym dwoch ksionżkowych zortow wydowniczych. ZORTA KSIONŻEK RELIGIJNYCH Marka Szołtyska (www.niebo-pieklo.pl) pokazowuje rychtig cynne łone ze tradycje krześcijońskij we Europie i na Bliskim Wschodzie. Ksionżki som szkryflane jynzykiym do ludzi, coby wszyjscy poradziyli to pokapować i jeszcze je ku tymu fol piyknych fotografek. Głownom ksionżkom tyj zorty je – KUCHNIA MATKI BOSKIJ. Autor dowo w nij knify na 33 biblijne jodła, take jak bombony św. Jona, maszkety krola Dawida abo świynty kokot we winie. Juzaś ZORTA KSIONŻEK ŚLONSKICH Marka Szołtyska łosprowio o jednym z nojbogatszych we kultura regionow Europy, czyli o Ślonsku. Autor tam za rajom przedstawio cechy ślonskij robotności, pobożności i cołko ta ślonsko filozofio życio. Nojzocniyjsze ksionżki ze tyj zorty to: Dzieje Ślonska, Polski i Europy, Bojki ślonskie eli Ewangelie ślonskie.

Kontakt z Wydawnictwem dla klientów, księgarzy, dziennikarzy oraz dla wszystkich składających zamówienia i zapytania:

Wydawnictwo Śląskie ABC www.slaskie-abc.com.pl

44-210 Rybnik, ul. Zawiszy Czarnego 18

tel. +48 603 277 323

e-mail: wydawnictwo@slaskie-abc.com.pl

Kontakt z Markiem Szołtyskiem:

e-mail: szoltysek@szoltysek.com.pl